Mała Encyklopedia Zapaśnictwa

Mała Encyklopedia Zapaśnictwa jest pierwszą w Polsce próbą ukazania złożonej i bogatej problematyki sportu zapaśniczego w popularnonaukowym zarysie.

        W Małej Encyklopedii Zapaśnictwa  zawarte są podstawowe informacje o historii i rozwoju zapaśnictwa w Polsce i na świecie, najważniejszych imprezach zapaśniczych o zasięgu światowym , europejskim i zawodach organizowanych w Polsce wraz z wynikami sportowymi, biografiami czołowych zapaśników świata, trenerów, sędziów i działaczy zapaśnictwa.

        Przy opracowywaniu biogramów zastosowano różnorodne kryteria doboru haseł , aktualizując je do 2020 roku. W przypadku zawodników polskich uwzględniono wyłącznie medalistów i uczestników Igrzysk  Olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.

        Dużą grupę haseł poświęcono najwybitniejszym trenerom, sędziom, działaczom polskich zapasów oraz organizacjom i stowarzyszeniom zapaśniczym ,które opracowano w oparciu o nadesłane ankiety oraz dostępne dane żródłowe.

        W Małej Encyklopedii Zapaśnictwa  zwrócono szczególna uwagę na przedstawienie możliwie pełnego zbioru haseł dotyczących polskich klubów i sekcji zapaśniczych oraz okręgowych związków atletycznych i zapaśniczych.

        Skromną część haseł poświęcono światowemu zapaśnictwu z uwagi na ograniczone możliwości uzyskania wiarygodnych informacji oraz niepełne dane. Po raz pierwszy w literaturze polskiej zebrano dostępne informacje o rozwoju światowego zapaśnictwa, jego struktur organizacyjnych na poszczególnych kontynentach , najwybitniejszych zawodników i działaczy oraz powstania i rozwoju Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej –FILA-UWW. Ostatni tom Encyklopedii poświęcono próbie opracowania podstawowym definicjom zapaśnictwa z uwagi na brak dorobku i odnośników polskich w tym zakresie.

         Oddając kolejne tomy Małej Encyklopedii Zapaśnictwa do rąk Czytelników mamy nadzieję ,że nawet wobec braków i niedostatków np. niektórych informacji i biogramów zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, klubów czy sekcji zapaśniczych opracowanie przyczyni się do uporządkowania i poszerzenia wiedzy wśród ludzi profesjonalnie związanych z zapaśnictwem jak i wśród szerokich rzesz miłośników sportu zapaśniczego.

          W przygotowaniu Encyklopedii brało udział wielu zawodników, trenerów, sędziów i działaczy zapaśniczych  przekazując często swoje osobiste pamiątki i zdjęcia dokumentujące  historię. Bez ich pracy nie byłoby możliwe opracowanie wielu często nieznanych faktów historycznych. Mam nadzieję, że nasza wspólna praca nie poszła na marne ,a skromne wydawnictwo niech będzie podziękowaniem za włożony trud i wysiłek. 

          Wobec braku szeregu informacji , a szczególnie zdjęć dokumentujących zapaśnicze wydarzenia zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Czytelników o nadsyłanie ewentualnych uwag, propozycji uzupełnień ,które pozwolą na doskonalenie kolejnych wydań Małej Encyklopedii Zapaśnictwa ,docelowo w 2022 r ,w roku „100 -lecia Polskich Zapasów”

https://2022/01/MEZ-apel-o-ankiety-2022.doc

 

Pobierz pliki:

1) Historia rozwoju polskiego zapaśnictwa

2) Organizacja polskiego zapaśnictwa 1922-2008

3) MEZ tom III – Kluby i sekcje zawodnicze – Litera A

1)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-„-A”-converted-1-1.pdf

2)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-„-B-BIEŁ-converted.pdf

3)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-„-BIEN-BŻ-converted.pdf

4)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-„-C-CIES-converted.pdf

5)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-„-CIEŚ-Ć”-converted.pdf

6)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-D-DUB-converted.pdf

7)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-DUB-E-F-converted.pdf

8)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-G-GN-converted.pdf

9)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-GO-GRO-converted.pdf

10)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-GRZ-H-I-converted.pdf

11)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-J-J-converted.pdf

12)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-KA-KAW-converted.pdf

13)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-KAZ-KOC-converted.pdf

14)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-KOG-KOS-converted.pdf

15)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-KOSZ-KRĄ-converted.pdf

16)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-KREF-KUCZ-converted.pdf

17)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-KUD-KŻ-converted.pdf

18)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-L-LŻ-converted.pdf

19)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-Ł-Ł-converted-2.pdf

20)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-MA-MAŃ-converted-1.pdf

21)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-MAR-MĘŻ-converted.pdf

22)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-MIA-MIK-converted.pdf

23)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-MIL-MYY-converted.pdf

24)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-N-N-converted.pdf

25)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-O-O-converted.pdf

26)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-PA-PIĄ-converted.pdf

27)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-PI-PŁ-converted.pdf

28)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-PNN-PŻŻ-converted-1.pdf

29)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-RA-RN-converted.pdf

30)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-RO-RŻ-converted.pdf

31)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-SA-SIER-converted.pdf

32)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-SIK-SŁ-converted.pdf

33)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-SŁ-SNN-converted.pdf

34)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-SM-SŻŻ-converted.pdf

35)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-SZA-SZL-converted.pdf

36)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-SZM-Ś-converted.pdf

37)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-T-T-Ż-converted.pdf

38)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-U-U-converted.pdf

39)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-WA-WŁ-converted.pdf

40)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-WM-WO-converted.pdf

41)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-WÓ-WŻ-converted.pdf

42)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-ZA-ZN-converted.pdf

43)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-ZM-ZZ-converted.pdf

44)MEZ-tom-IV-zawodnicy-trenerzy-na-literę-ŻA-ŻŻ-converted.pdf

KSIĄZKA historia_polskich_zapasow_1922__2012.pdf

Pobierz ankiety:

1) Apel o ankiety do MEZ

2) MEZ – ankieta do MEZ -zawodnicy,trenerzy,działacze

3) MEZ – ankieta dla klubów sportowych